Bogen Sund Økonomi

Sund Økonomi

Sund økonomi er en af hjørnestenene i et godt liv. Penge er måske ikke noget, man taler om, men de spiller en stor rolle. De kan gøre tilværelsen lettere, eller de kan gøre den mere besværlig, og vi har selv et stort ansvar for, hvilken betydning de får lov at få. Indretter man sig med en stram økonomi, hvor man hele tiden bruger lidt mere end man tjener, kan penge komme til at fylde meget i ens liv – på en uhensigtsmæssig måde. Omvendt kan en sund økonomi give selvtillid og frihed til at træffe valg og fravalg  uden at man behøver at bruge energi på at bekymre sig om penge.

Finansiel frigørelse er en proces, der handler om at undersøge sine holdninger, vaner og adfærd. Om at få et nyt perspektiv på pengene og på livet. Om at se penge som noget, der kan understøtte vores liv frem for at hæmme det. Og om at følge nogle enkle principper for, hvordan man får bedre styr på sin økonomi.

Myter om penge

Der er mange myter og fordomme om penge, og der kan være meget modstand mod at ændre sine forestillinger og vaner i den forbindelse. Mange mener inderst inde, at det at have styr på sine penge er det samme som at være nærig og fokuseret på at rage til sig, og at kreative og sunde mennesker derfor ikke kan interessere sig for penge. Men konsekvensen af en sådan holdning er tit at privatøkonomien flyder, at man ”lever fra hånden i munden” og at man f.eks. i sit parforhold oplever opslidende og overflødige diskussioner om penge og forbrug. På den måde kommer penge paradoksalt nok til at fylde mere hos den, der ikke vil beskæftige sig med penge end hos den, der én gang for alle forstår betydningen af, at overblik er vejen til finansiel frihed. Hvor man tager ansvar for sit eget liv og sin personlige udvikling på en ny måde.

Penge er tid

Der begynder at tegne sig et rids af en større bevidsthed om, at tid ikke bare er penge, men at penge også er tid. At det at prioritere sine penge kan betyde bevidst nedprioritering af forbrug og opprioritering af tid til f.eks. at være mere sammen med sin partner og sine børn, til at rejse og leve, uddanne og udvikle sig. At det at få overblik over sin økonomi giver mulighed for at foretage nogle eksistentielle valg, som man ikke foretager, når man har indrettet sig med en usund økonomi, hvor det er pengene eller manglen og jagten på dem, der styrer ens liv.  Det er disse små modbølger, bogen gerne vil være med til at sætte skub i.

Bogens ambition er at give vanetænkningen et kærligt spark. Den sort-hvide tænkning, der indskrænker livet til evige valg mellem to ekstremer, hvor man f.eks. afviser at få styr på sin økonomi under henvisning til at man ikke ønsker at være en pengefikseret bogholdertype.

Det handler om både-og-tækning. Om både at være til stede her og nu og samtidig have sin mission og sin vision for øje: Beskæftiger jeg mig med det, jeg allerhelst vil? Hvordan ser min fremtid ud om f.eks. fem år? Og hvordan kan min økonomi understøtte det, jeg gerne vil nu og fremover?

Hvis du følger ”Sund økonomi” trin for trin vil den give dig bedre råd, men den giver ikke skræddersyede svar på, hvordan man bliver rig i en ruf eller lykkelig uden lidelse. Den bilder sig ikke ind at løse alle problemer, men den hjælper med afklaring og med at stille spørgsmål.

Mange mennesker er så hurtige til at forlange løsninger og værktøjer, men værktøjer er ikke nok i sig selv og de er sjældent langtidsholdbare. Det handler om at opdyrke sin egen kompetence og afklare sine egne holdninger til penge og til sig selv. Om at arbejde med sin indstilling til penge og finde ud af, hvad man vil bruge sit liv på. Her findes ingen lette løsninger, kun inspiration til at udvikle sin egen fornemmelse.

Sådan er bogen bygget op

”Sund økonomi” er delt i fire afsnit:

Første del handler om de psykologiske mekanismer, der gør at mange ikke vil tale om eller beskæftige sig med privatøkonomi. Gennem bl.a. forskellige øvelser, får man mulighed for at arbejde med, hvordan man kan ændre sin indstilling til penge som grundlag for at kunne prioritere anderledes.

Anden del beskriver fem konkrete trin eller faser på vejen mod en sund økonomi: Få overblik, bliv likvid, bliv gældfri, spar op og investér.

I de to første dele gennemgåes en række konkrete cases, bl.a. følges Rikke, der er enlig mor samt ægteparret Lotte og Jeppe og nogle af deres overvejelser og logbogsoptegnelser på vejen mod sund økonomi og bedre livskvalitet.

Tredje del går mere detaljeret ned i nogle af de temaer, der berøres i anden del. Denne del er en slags håndbog og indeholder en række råd og advarsler i forbindelse med konkrete økonomiske situationer, som f.eks. når man skal vælge bank, bolig eller forsikringer, når man forhandler løn eller vil spare op til pension.

Fjerde del forsøger at sætte individet ind i en kontekst, dvs. at skildre nogle af de politiske og økonomiske overvejelser samfundet står overfor i nutidens makroøkonomi, hvor der skal afvejes mellem hensyn til bl.a. beskæftigelse, betalingsbalance, statsgæld og offentlige udgifter. Disse overvejelser forsøges koblet  til mikroøkonomien, dvs. danskernes egen pengepung: Hvorfor inviterer den samme regering os først til forbrugsfest for få år efter at komme med en pinsepakke, der begrænser forbrugslysten? Hvad sker der med boligpriserne og befolkningsudviklingen, hvorfor sker der et skift i social- og arbejdsmarkedspolitikken – og hvad betyder alt det for den enkeltes liv og økonomi?

Bagest i bogen finder du nogle blanke ”logbogssider” til brug for dine egne refleksioner om pengene og livet, der er et eksempel på et budgetskema, litteraturhenvisninger, ordforklaringer, samt en lang række nyttige adresser, herunder anbefalelsesværdige hjemmesider på nettet.

Brug bogen som opslagsværk og som hjælp til at komme videre i din søgen efter konkret rådgivning i pengespørgsmål. Og brug den især som inspiration i en personlig udviklingsproces, hvor du stiller dig selv nogle spørgsmål og foretager de eventuelle ændringer, der skal til for at få dine drømme og dit virkelige liv til at harmonere endnu bedre.

Pressen skrev:

”Forfatteren Lisbeth Nebelong har skrevet en lærerig bog om velstand på overtræk”. Jyllands-Posten d. 16. marts 2000.


Lisbeth Nebelongs bog er dels en praktisk håndbog fyldt med gode råd om, hvordan man får overblik over økonomien, slipper af med den dyre gæld og sparer penge på renteudgifter, forsikringer, bolig, transport, husholdning og tøj. Dels giver den et hurtigt overblik over love og regler, vedrørende arv, skat, løn, efterløn og skilsmisse. Men den er også et velrettet spark, der går rent ind i den dårlige samvittighed og dermed en provokation til at få hovedet op af busken og næsen ned i regnskaberne. For vores egen skyld. Berlingske Tidende d. 18. marts 2000.


Lisbeth Nebelongs bog er ikke alene fremragende, fordi den afmystificerer begrebet penge og sund økonomi, men den udmærker sig ved at være et af de bedste opslagsværker om privatøkonomi. Små øvelser, gode tips til at forhandle med sin bank og forsikringsselskab, præcise ordforklaringer, nyttige adresser og nyttige links til Internet, logisk opbygning af bogen i fire store dele og sidst, men ikke mindst et stikordsregister, der hurtigt hjælper læserne hen til de steder, hvor man vil have indsigt i sin privatøkonomi i både gode tider og i krisetider.                                   

Politiken d. 1. april 2000.  


”Sund Økonomi, Flere penge – mere frihed”, L& R Fakta. Udkom 15. marts 2000, 2. oplag august 2000. Bogen er på 496 sider. Den er udsolgt fra forlaget, men kan lånes på biblioteket, hvor du kan reservere den via dit lokale bibliotek eller www.bibliotek.dk